ที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย ตั้งอยู่เลขที่ 206/21 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58120

หมายเลขโทรศัพท์ 0 5368 9026         หมายเลขโทรสาร 0 5368 9249

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย